Governance (Quản Trị)

Electric Cash triển khai hệ thống quản trị nhằm trực tiếp đạt được sự dân chủ. Trong quá trình quản trị, các thay đổi có thể được đề xuất, thiết kế, đồng thuận, và thi triển. Những đề xuất này không giới hạn ở các chi tiết kỹ thuật của mã nguồn gốc của blockchain mà còn có thể bao gồm các mạng lưới quan trọng khác cùng các vấn đề của cộng đồng. Sử dụng cơ chế biểu quyết tích hợp của blockchain, người dùng có thể bỏ phiếu các đề xuất được tạo bởi các thành viên cộng đồng và đội ngũ quản lý chủ chốt của Electric Cash.

Tầm quan trọng của quản trị (Governance)

Quản trị Blockchain không phải chỉ là một cử chỉ mang tính tượng trưng đối với cộng đồng. Nó còn là một yếu tố quan trọng trong hệ sinh thái blockchain. Nó khiến các dự án trở nên minh bạch và dễ dàng hơn cho việc quản lý.

Việc giới thiệu hệ thống quản trị của Electric Cash làm tăng tính cạnh tranh của dự án bởi các quyết định được thực hiện nhanh hơn, và giải quyết tốt hơn nhu cầu của người dùng và thị trường. Thành công trong thị trường tiền điện tử không thể thành hiện thực nếu thiếu đi sự góp mặt của các bên liên quan. Tiền điện tử thường được xây dựng trên một mã nguồn mở, dễ dàng sao chép, và sự khác nhau chỉ có thể thấy được thông qua cộng đồng những người hỗ trợ dự án. Các cộng đồng được xem là phần độc nhất và quan trọng nhất của mọi hệ sinh thái blockchain.

Hệ thống quản trị của Electric Cash nhắm tới việc tạo một dự án mà trong đó:

Phi tập trung

Mọi người dùng của mạng lưới có thể tham gia quản trị. Mọi người chơi đặt cọc có thể thực hiện đề xuất và tạo biểu quyết.

Bảo mật và riêng tư

Tất cả người dùng có thể bỏ phiếu ẩn danh. Mạng lưới blockchain chỉ hiển thị địa chỉ ví của người dùng tham gia vào quy trình quản trị

Minh bạch

Tất cả các kết quả biểu quyết, cùng giai đoạn triển khai của chúng, đều được hiển thị trên trang web Governance Explorer (Quản Trị).