Nguồn

Tất tần tật mọi thứ cần biết để bắt đầu chuyến hành trình cùng Electric Cash! Tại đây có thể tìm thấy những thông tin quan trọng nhất: Whitepaper, hệ sinh thái của ELCASH, Staking Explorer (Trình Duyệt Đặt Cọc), và hơn thế nữa.

Whitepaper

Trau dồi kiến thức với các tài liệu kỹ thuật chuyên sâu được chuẩn bị bởi đội ngũ của chúng tôi.

Đọc whitepaper

Github repository

Xem kho phần mềm GitHub (repository) của chúng tôi.

Truy cập