Staking (Đặt Cọc)

Staking (Đặt Cọc) là một trong những tính năng cốt lõi của Electric Cash. Nó cho phép chúng ta tạo ra một hệ thống quản trị tốt cho người dùng và khuyến khích hành vi tích cực từ những người tham gia mạng lưới. Bằng việc đặt cọc, là một hình thức dự trữ tiền, mọi người dùng đều có thể tích cực đóng góp cho sự phát triển của mạng lưới và giúp phòng tránh vấn đề cung vượt cầu ảnh hưởng tới vấn đề lạm phát nói chung trong những năm tới. Điều này, đổi lại, giúp củng cố sự ổn định của mạng lưới.

Quy trình Đặt cọc (Staking)

Những người tham gia mạng lưới Electric Cash có thể đặt cọc ELCASH nhằm quản trị mạng lưới và nhận về phần thưởng. Người dùng còn có thể nhận được thêm nhiều ưu đãi bổ, như miễn phí giao dịch và Quyền Lực Quản Trị - Governance Power (GP).

Toàn bộ quá trình đặt cọc có thể được quản lý trong Electric Cash Wallet. Người dùng có toàn quyền kiểm soát các khoản tiền và thực hiện các thoả thuận đặt cọc trực tiếp với giao thức.