Chuyển đổi ELCASH sang wELCASH

wELCASH là gì?

Wrapped ELCASH (wELCASH) là một token BEP-20 đại diện cho ELCASH trên blockchain của Binance Smart Chain. Ý tưởng đằng sau nó chính là giúp người dùng có khả năng tham gia vào lĩnh vực tài chính phi tập trung (decentralized finance - DeFi).

Người dùng có thể tạo token wELCASH bằng việc lưu trữ ELCASH tại một nền tảng uỷ thác. Họ cũng có thể gửi trả wELCASH và nhận lại ELCASH. Quy trình này được gọi là burn (đốt cháy) và nó đảm bảo rằng số lượng coin có mặt trên thị trường là không đổi.

Token wELCASH chỉ có thể được mint (đúc) khi chúng được bảo hộ bởi ELCASH. Giá trị của wELCASH luôn luôn cố định với ELCASH theo tỷ lệ 1:1.

Vì sao sử dụng wELCASH?

Bằng việc sử dụng wELCASH, người dùng có cơ hội tận dụng hạ tầng cơ sở của Binance Smart Chain và tiếp xúc với các chức năng của hợp đồng thông minh. Việc giới thiệu các trường hợp sử dụng mới liên quan đến hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung (decentralized applications - dApps) đảm bảo sự phát triển lớn mạnh hơn nữa của hệ sinh thái ELCASH. Bao gồm hưởng lợi từ khai thác DeFi và các nền tảng cho vay, ví tương thích BEP-20 và hơn thế nữa.

Nhờ có các sàn giao dịch phi tập trung (DEXs), wELCASH đem tới khả năng thanh khoản tốt hơn cho Cộng Đồng ELCASH. Cho tới nay, người dùng cần phải thông qua các sàn giao dịch tập trung (CEXs) để có thể đổi ELCASH sang bất kỳ loại token BEP-20 nào khác. Với wELCASH, bất kỳ token ERC-20 nào đều có thể được giao dịch gần như ngay lập tức trên DEXs. Và số lượng token khả dụng lớn hơn rất nhiều so với CEXs.

Ai có thể sử dụng wELCASH?

wELCASH là token tiện lợi dành cho bất cứ ai tìm kiếm những hướng đi mới để sử dụng đồng ELCASH, cũng như mong muốn tận dụng hạ tầng cơ sở của Binance Smart Chain.

Đây là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho những người biết nắm lấy thời cơ ủng hộ ELCASH, cũng như khám phá tiềm năng của DeFi trên hệ sinh thái Binance Smart Chain, như hưởng lợi từ khai thác và các nền tảng cho vay.

wELCASH có thể được chuyển giao hoàn toàn hiệu quả giữa các sàn giao dịch, do đó nó được khuyến nghị dành cho các nhà giao dịch tìm kiếm tính thanh khoản tốt hơn và có nhiều lựa chọn token BEP-20 hơn.

Các tổ chức quản lý nhiều loại tiền điện tử tại nhiều mạng lưới khác nhau cũng có thể hưởng lợi từ việc sử dụng wELCASH. Nó cho phép họ tận dụng các giải pháp của ELCASH và Binance Smart Chain, giúp dễ dàng quản lý mọi thứ tại cùng một nơi.

Proof of Assets (Bằng Chứng Tài Sản)

Bằng Chứng Tài Sản (Proof of Assets - PoA) đảm bảo rằng toàn bộ hệ thống hoàn toàn minh bạch. Nó chỉ ra rằng wELCASH được hỗ trợ bởi ELCASH theo tỷ lệ 1:1. Token sẽ bị burned (huỷ) khi ELCASH được đổi cho wELCASH và toàn bộ quy trình có thể được theo dõi trên blockchain.

wELCASH được mint (đúc) thông qua một hợp đồng thông minh độc nhất. Tỷ lệ cân bằng của ELCASH và wELCASH luôn không đổi. Bạn có thể kiểm tra chúng bằng cách sử dụng địa chỉ hợp đồng thông minh.

Chuyển đổi ELCASH sang wELCASH

Certik

wELCASH đã được kiểm toán bởi CertiK

CertiK dẫn đầu về bảo mật chuỗi khối qua những bước đi tiên phong trong việc sử dụng công nghệ Xác Minh Chính Thức (Formal Verification) tiên tiến trên các hợp đồng thông minh và blockchain. Không giống như kiểm toán bảo mật truyền thống, Xác Minh Chính Thức chứng minh về mặt toán học tính đúng đắn của chương trình và khả năng chống lại hacker.