Đồng coin tập trung vào cộng đồng được thiết kế dành cho thanh toán tức thì.

Thanh toán tiền điện tử nhanh chóng, linh hoạt, và minh bạch nằm trong tầm tay bạn. Hãy thử Electric Cash và cùng trải nghiệm loại tài sản kỹ thuật số được cả thế giới yêu thích.

Cơ chế hoạt động

Khám phá loại tiền điện tử sử dụng cơ chế Proof of Work (Bằng Chứng Công Việc) đầu tiên tích hợp khả năng Governance (Quản Trị) và Staking (Đặt Cọc). Nhận Quyền Lực Quản Trị và sử dụng chúng để bỏ phiếu cho những quyết định gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái. Giúp định hình tương lai của giao thức! Nếu bạn muốn biết thêm về ELCASH, Xem các video của chúng tôi trên Youtube

Staking (Đặt Cọc)

Lưu trữ ELCASH, nhận phần thưởng và đóng góp vào sự phát triển của mạng lưới trong tương lai.

Xem thêm

Governance (Quản Trị)

Chúng tôi trao cho bạn quyền tham gia vào quá trình ra quyết định thông qua biểu quyết và thực hiện các đề xuất cải tiến của bạn.

Xem thêm

Transações rápidas

Concebida para servir como dinheiro digital global, a ELCASH assegura transferências e transações rápidas que são gratuitas para os participantes de staking.

Xem thêm

Lộ Trình Của Electric Cash

 • hoàn thành

  Q4 2020

  Launch of Electric Cash (ELCASH) pre-mining

 • hoàn thành

  Q1 2021

  Listing ELCASH on crypto exchanges

  Launch of official website, blockchain explorer, Whitepaper and desktop wallet

 • hoàn thành

  Q2 2021

  Electric Wallet Pro release (iOS & Android)

 • hoàn thành

  Q3 2021

  Electric Wallet Pro release (iOS & Android)

 • đang làm

  Q4 2021

  wELCASH – BEP-20 token representing ELCASH on the Binance Smart Chain blockchain.

 • cần làm

  Q4 2021/Q1 2022

  Introduction of ELCASH ecosystem - Staking, Governance and Free transactions

 • cần làm

  Q1 2022

  Electric Wallet Pro software upgrade with Staking, Governance and Free transactions

  Desktop Wallet software upgrade with Staking, Governance and Free transactions

 • cần làm

  Q2 2022

  Introduction of ELCASH Fast transactions layer and Governance (additional features)

 • cần làm

  Q2/Q3 2022

  Electric Wallet Pro software upgrade with Fast transactions layer and Governance (additional features)

  Desktop Wallet software upgrade with Fast transactions layer and Governance (additional features)

Các Sàn Giao Dịch Electric Cash

Chúng tôi có mặt trên

Các tài liệu được trình bày trên trang web này không phải là các thông số kỹ thuật cuối cùng.

Dự án được trình bày tại đây đang ở giai đoạn khởi động, giai đoạn khái niệm, và có thể được chỉnh sửa, thay đổi hoặc thậm chí là bỏ dở (ví dụ như vì lý do về kinh tế, kỹ thuật hay các quy định) và không có điều nào trên trang web này sẽ được coi là bản mô tả hoặc quan điểm cuối cùng và ràng buộc sự án, hay bất kỳ bộ phận hoặc thành phần nào, hay liên quan đến việc triển khai dự án.

Trang web này không phải là lời khuyên/tư vấn tài chính.

Những thông tin và tài liệu trên trang web này không được coi là lời khuyên/tư vấn đầu tư. Thị trường tiền điện tử luôn biến động không ngừng. Quý khách cần cẩn trọng cân nhắc liệu tiền điện tử có phù hợp với bản thân hay không thông qua việc cân nhắc hoàn cảnh và tình hình tài chính của mình. Bằng việc theo dõi thông tin và tài liệu trên trang web, quý khách xác nhận không tìm kiếm lời khuyên đầu tư từ (các) tác giả, hoặc bất kỳ bên nào có liên hệ chính thức với (các) tác giả, như đã nói (các) tác giả và các bên có thể không đưa ra lời khuyên như vậy. Quý khách không được mong đợi, hoặc được đề nghị, cho việc đầu tư, mua, hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động tài chính nào có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên bất kỳ thông tin nào trên trang web này, và quý khách thừa nhận rằng bất kỳ hành động nào như vậy hoàn toàn thuộc về trách nhiệm cá nhân của quý khách.